For English scroll below Norwegian text

Lene Grenager (1969) er oppvokst i Halden og studerte cello og komposisjon ved Norges musikkhøgskole.

Hun har jobbet profesjonelt siden 1995 både som cellist og komponist. Som komponist har hun skrevet for ensembler som Oslo Filharmonien, Cikada, Bit 20, Trondheim Sinfonietta, Trondheim Symfoniorkester, Alpaca, Ensemble Zwischentöne og Duo Ego og har jobbet tett med solister som Rolf Borch, Tanja Orning, Håkon Stene, Michael Francis Duch og Marianne Baudouin Lie. Hun har hatt portrettkonserter på Ultima og Borealis og er blitt framført på festivaler som Huddersfield Contemporary Music Festival, Novembermusik, Sound of Stockholm, Ilios og Kalvfestivalen.

Som cellist jobber hun først og fremst med improvisasjon hovedsakelig i kvartettene SPUNK og Lemur og i duo med Sofia Jernberg. Med disse ensemblene har hun spilt konserter i hele Europa og i USA og på festivaler som Donaueschinger Musiktage, Huddersfield CMF, Tectonics, Novelum, Moldejazz og Kongsberg Jazzfestival. I tillegg har hun holdt enkeltkonserter og samarbeidet med Joelle Leandre, Sten Sandell, Ellen Fullman, Albatrosh, Trondheim jazzorkester og Phantom Orchard Orchestra.

Grenager er opptatt av notasjon og hvordan ulike måter å notere musikk på påvirker musikerne og det klingende resultatet. Hun samarbeider med utøvere fra ulike tradisjoner, noe som har resultert i at hun jobber både med nøyaktig noterte partiturer og grafiske partiturer. Elektronikk og sampling inngår som en integrert del i flere av hennes verk.

Hun har medvirket som produsent, musiker og komponist på et rekke utgivelser bl.a. med soloutgivelsen «Slåtter, slag og slark», «Affinis-suite», «Systema naturae» (som ble nominert til Spellemannprisen i to kategorier i 2013) “Smilodon”, "Khipukamayuq" og "Works for Bass". I periodene 2009-2013 og 2002-2004 hadde hun arbeidstipend fra Statens Kunstnerstipend. Hun har også blitt tildelt de unges Lindemanpris 2002.

 

Lene Grenager (b. 1969) grew up in Halden and studied cello and composition at the Norwegian Academy of Music.

Since 1995, she has worked professionally as both cellist and composer. As composer, she has written for ensembles such as Oslo Philharmonic Orchestra, Cikada, Bit 20, Trondheim Sinfonietta, Trondheim Symphony Orchestra, Alpaca, Ensemble Zwischentöne and Duo Ego and has collaborated closely with soloists such as Rolf Borch, Tanja Orning, Håkon Stene, Michael Francis Duch and Marianne Baudouin Lie. She's had portrait concerts at Ultima and Borealis festivals and her music has been performed at among others Huddersfield Contemporary Music Festival, Novembermusikk, Sound of Stockholm, Ilios and Kalvfestivalen.

As a cellist she is specialized in improvised music and works mainly in the quartets SPUNK and Lemur, and in a duo with singer Sofia Jernberg. With these constellations Lene has played concerts all over Europe and in USA, and at festivals such as Donaueschinger Musiktage, Huddersfield CMF, Tectonics, Novelum, Moldejazz and Kongsberg Jazz festival. In addition, she has held single concerts and collaborated with Joelle Leandre, Sten Sandell, Ellen Fullman, Albatrosh, Trondheim jazzorkester and Phantom Orchard Orchestra.

Grenager is interested in notation and how different ways of notation influences the musician and the sounding result. She collaborates with musicians from different traditions and this results in scores ranging between precise notation and graphic notation. Electronics and samples are an integrated part of several of her works.

She has worked as producer, musician and composer on a number of recordings, including solo release "Slåtter, slag og slark'',“Affinis suite" and "Systema Naturae" – which was nominated for a Norwegian Grammy Award in two categories in 2013, "Smilodon", "Khipukamayuq" and "Works for Bass". In the years 2002-2004 and 2009-2013 she had an annual work grant from the Arts Council. She was also awarded the Lindeman Price for youths in 2002.